Kråka

Kråka er en avdeling med 24 plasser for barn fra 3 - 5 år.