Ansatte

Kråka

Solfrid Leisegang

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Lindseth

Stilling: Pedagogisk leder

Sigrun Bye Vassli

Stilling: Pedagogisk leder
kraaka@lundbarnehage.no

Else Hansen Haugland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Heidi Lien

Stilling: Pedagogisk leder
heidi@lundbarnehage.no

Mari Jensen Slettedal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Spurven

Else Hansen Haugland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Mari Jensen Slettedal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Martin Lia Løberg

Stilling: Barnehagelærer

Cathrine Dettmer

Stilling: Pedagogisk leder
cathrine@lundbarnehage.no

Tanya Magnussen Rosseland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Lise Løvdahl

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Kristin Alfsen

Stilling: Daglig leder
922 91 103
kristin@lundbarnehage.no