Barn hjelper barn

Lund barnehage arrangerer kunstkafe.

Det har blitt en tradisjon at barnehagen har en årlig Barn hjelper barn - aksjon.

Barna har lært om hvordan barn i andre land har det og hva de har behov for.

I år går alle inntektene til Forut sin barneaksjon i Malawi. I landsbyen Bawatele i Malawi går nesten alle barna på skolen. Problemet er at de er så mange at de ikke får plass innendørs, derfor må de ha skole ute under et tre. Det er vanskelig under regntiden og pengene går derfor bl.a. til ny skole i Bawatele.

Barna i barnehagen har laget kunstverk, personalet og foreldre baker og alt sammen blir solgt på en aksjonsdag.

Dette er et av barnehageårets festligste dager. Stemningen er stor og givergleden likeså.