SNØ

Vi har hatt en snørik januar.

For mange er nok store snøfall lite velkomne. For barna i Lund barnehage var det fantastisk! Barna lekte i snøen og kreativiteten blomstret. Snøhuler, snøengler og ikke minst aking og skigåing. Vi er så heldige å ha den flotte akebakken i Vabua rett utenfor porten. Bakken har nesten blitt brukt daglig denne perioden.