LEK OG OPPLEVELSER

Vi i Lund barnehage mener at lek er superviktig for en god barndom.

Vi legger opp til at barna skal få utfolde seg og leke hver eneste dag. Det er lek ute og inne og på tur.

Med de eldste barna er vi nå ofte på tur til ulike steder og nye opplevelser. Det nye kulturhuset, Knuden, var et spennende sted å besøke.