Foreldre er stort sett fornøyd med oss!

Vi i Lund barnehage jobber hver dag for at barna skal oppleve trygghet og trivsel i hverdagen. Det kan se ut som at vi jobber godt og at foreldrene ser det.