Foreldreundersøkelsen 2018

Alle barnehager har anledning til å foreta en undersøkelse av tilfredsheten hos brukerne hver høst. Utdanningsdirektoratet står bak den nasjonale undersøkelsen.

Høsten 2018 gjennomførte Lund barnehage foreldreundersøkelsen. Spørsmålene handler om alt fra informasjon, ute- og innemiljø og barnets utvikling. Vi er veldig glade for at vi stort sett har godt fornøyde brukere. De temaene vi ikke har full score på vil vi selvfølgelig jobbe med videre.

3169 av 5763 barnehager har deltatt. Av disse er 1622 private og 1547 kommunale. Svarprosenten er 71 %, og de private scorer som alltid litt høyere enn de kommunale.

Sjekk linken for å se våre resultater!

http://barnehagefakta.no/barnehage/1021960/lund-barnehage-as