Høsten er velkommen!

Etter litt tilvenning for både barn og voksne er det godt når hverdagsrytmen faller på plass.

Høsten er kanskje den beste tiden i barnehagen. Høstmånedene inviterer til ro og god tid. Vi kan være mye ute og oppleve vær og vind. Fargene skifter og bladene faller.